Föreställningen spelades 83 gånger 2004 - 2009

Bild1.gif
Bild2.gif
Bild3.gif
Bild4.gif
Bild5.gif
               Bengt Funseth är i vanliga fall    v          verksam på FolkTeatern Göteborg,  dels på marknadsavdelningen men ibland även som skådespelare. Medverkar då och då i FolkTeaterns uppsättningar men har även gjort ett flertal enmansföreställningar.

Bokning / info 031 - 878913, 0707-807581 eller via E-post: info@funseth.com

Föreställningen kostar 4500:-
Milersättning tillkommer.
Föreställningens speltid är ca 35 minuter.
Kan i princip spelas varsomhelst.
Lämplig som kulturinslag på årsmöten, konferanser, utbildningar mm.